Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 11 2017

slowianecznik
1793 dda1
Reposted fromsarazation sarazation viasweetnothingg sweetnothingg
slowianecznik
Bo wiesz, chodzi o to, że ja zawsze chciałem, żebyś mi przeszkadzała. Że każdego wieczora kładąc się spać włączałem głos w telefonie, bo wiedziałem, że możesz w środku nocy zadzwonić i będę chciał wtedy przy Tobie być. Że ja czekałem na to, abyś mi przeszkadzała, żebyś mnie potrzebowała i bez przerwy mi się narzucała. Nie bądź nigdy z kimś, kto nie chce tego wszystkiego.
— D.
Reposted fromzabka zabka viasweetnothingg sweetnothingg
2574 821c 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viasweetnothingg sweetnothingg
slowianecznik
Reposted fromFlau Flau viasweetnothingg sweetnothingg
5158 e6f4 500
Reposted fromkimik kimik viasweetnothingg sweetnothingg
slowianecznik
2390 3fff 500

lunairi:

::豪雨.The Heavy Rain:: (taken by nose eko)

slowianecznik
Reposted fromFlau Flau viamikrokosmos mikrokosmos
1554 4286 500
Reposted fromlandscape landscape viamikrokosmos mikrokosmos
slowianecznik

Oto paradoks straty: jak coś, czego już nie ma, tak bardzo może nam ciążyć?

— Jodi Picoult "To, co zostało"
Reposted fromBeetlebum Beetlebum viamikrokosmos mikrokosmos
slowianecznik
Patrzy przez okno i pyta siebie, dlaczego jedni mają to, co im potrzebne, bez żadnego trudu, tak jakby im się to należało, a inni muszą szukać tego wszędzie, daleko, w obcych miejscach, wśród obcych twarzy.
— Igor Kulikowski - Polowanie na obłoki
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamikrokosmos mikrokosmos
slowianecznik
3153 e9c4 500
Reposted frompulperybka pulperybka viamikrokosmos mikrokosmos
slowianecznik
1344 e186
Reposted fromdailylife dailylife viadraia draia
slowianecznik
8330 7682
Reposted fromparkaboy parkaboy viaAmericanlover Americanlover
2846 235c
6950 d8b8 500

maureen2musings:

Suspended between two worlds.

“How strange the surface must seem to a whale.  Born to the water, but bound by air.  I wonder if they dream to explore the depths of the ocean without ever rising again.”

donalboyd

Reposted fromAmericanlover Americanlover
0973 cbbc 500

shadeykris:

Bee good to eachother.

Reposted fromAmericanlover Americanlover
0971 4fc6
Reposted fromAmericanlover Americanlover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl