Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2017

slowianecznik
Reposted fromFlau Flau viaLog1ty1337 Log1ty1337
0274 2ae5
Reposted fromzprycaz zprycaz viaLog1ty1337 Log1ty1337
slowianecznik
slowianecznik
0010 6e32 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
slowianecznik
2752 a523 500
snug
Reposted fromcats cats viacocaineblues cocaineblues
slowianecznik
7047 103f 500

catsbeaversandducks:

2017 Comedy Wildlife Photography Awards

More on Bored Panda

Reposted fromsummonerjolan summonerjolan vialouve louve
slowianecznik
2175 564b 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
slowianecznik
slowianecznik
2434 4b4c 500
slowianecznik
Switzerland by Ben Roberts
Reposted fromlifeless lifeless viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
slowianecznik
slowianecznik
7755 7dec
Reposted fromSzczurek Szczurek viaRedPenny RedPenny
1612 f521
Reposted fromitslikerufus itslikerufus viaepidemic epidemic
slowianecznik
3978 270c 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viajanealicejones janealicejones
9197 9c2f 500
slowianecznik
- Co się dzieje z człowiekiem, kiedy pęka mu serce? 
- Nic. Zupełnie nic. Przecież żyje, pije herbatę, bierze prysznic, czyta książki, czasem nawet się uśmiecha... Z tym, że każda z tych czynności nie ma najmniejszego sensu. Rozumiesz?
Reposted fromxalchemic xalchemic viamikrokosmos mikrokosmos
slowianecznik
Reposted fromFlau Flau viamikrokosmos mikrokosmos
slowianecznik

Wszystko się zmieniło. Poza tym
zmieniło się niewiele. Jest dzwon przy kościele,
półton herbaty w kubku, spanie na wznak na deskach.
Śpią już wszyscy sąsiedzi. Obejrzałem film „Edi”.
Jest coś, co – przypuszczam – trzeba ci opowiedzieć.

Znaczysz o niebo więcej niż wszystkie tamte braki.
Wynagrodziłeś wszystkie niepowetowane straty.
Warto spędzić niemodną, bezsenną noc w pojedynkę.
Ty, tyle światła tuż za mną. A tuż za oknami
Mariański Rów pod nami zasypany gwiazdami.

— Jacek Podsiadło, Gwiazdy. Pocałuj mnie po wszystkim
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viamikrokosmos mikrokosmos
slowianecznik
3798 0499 500
Reposted from0 0 viaepidemic epidemic
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl