Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2017

slowianecznik

Wszystko się zmieniło. Poza tym
zmieniło się niewiele. Jest dzwon przy kościele,
półton herbaty w kubku, spanie na wznak na deskach.
Śpią już wszyscy sąsiedzi. Obejrzałem film „Edi”.
Jest coś, co – przypuszczam – trzeba ci opowiedzieć.

Znaczysz o niebo więcej niż wszystkie tamte braki.
Wynagrodziłeś wszystkie niepowetowane straty.
Warto spędzić niemodną, bezsenną noc w pojedynkę.
Ty, tyle światła tuż za mną. A tuż za oknami
Mariański Rów pod nami zasypany gwiazdami.

— Jacek Podsiadło, Gwiazdy. Pocałuj mnie po wszystkim
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viamikrokosmos mikrokosmos
slowianecznik
3798 0499 500
Reposted from0 0 viaepidemic epidemic
slowianecznik
Reposted fromFlau Flau viamikrokosmos mikrokosmos
slowianecznik
9819 4c1b 500
Reposted frommoomins moomins viamikrokosmos mikrokosmos
8877 b38f 500

prakashkc:

Snusmumriken - practician of the occult.

3559 8a9b

One, two, three, four, five, yes! 

For adorable animal gifs, there is our blog.

Reposted fromcat-gifs cat-gifs viaAmericanlover Americanlover
slowianecznik
slowianecznik
Chcę być tym przyjacielem, w którym się beznadziejnie zakochasz. Tym, którego weźmiesz w ramiona i do swojego łóżka, i do osobistego świata w swojej głowie. Takim przyjacielem chcę być - mówi. - Takim, który zapamięta rzeczy, które mówisz, i kształt twoich ust, kiedy je mówisz. Chcę znać każdą krzywiznę, każdy pieg, każde drżenie twojego ciała, Julio [...] Chcę wiedzieć, gdzie cię dotykać - mówi - Chcę wiedzieć, jak cię dotykać. Chcę wiedzieć, jak cię przekonać, żebyś stworzyła uśmiech tylko dla mnie. [...] -Chcę być twoim przyjacielem - mówi - Chcę być twoim najlepszym przyjacielem
— Tahereh Mafi
Reposted fromswojszlak swojszlak viamikrokosmos mikrokosmos
slowianecznik
Jak to – więc to ja jestem i to jest moje jedyne życie? Tak właśnie upływa, a nie inaczej, wśród miliarda możliwości? I nigdy, nigdy już inaczej – o Boże.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromcudoku cudoku viamikrokosmos mikrokosmos
slowianecznik

Co dzień kochając cię płaczę,

tęsknię za tobą — patrząc,

oczy mi popieleją,

wiedzą, że nie zobaczą.

 

A z ciebie gorycz płynie

jak w niebo dym spokojny,

dzień jak liść kruchy się zwinie

i ptak, co w śpiew niezbrojny.

 

Przysiadają na mnie modlitwy

przelotne, ach, przelotne.

Elementarne bitwy,

trwożne, samotne.

 

Uczę się ciała na pamięć

i umiem. Widać dusza

jest jeszcze, która kłamie,

a we mnie śmierć porusza.

 

Po snów kipieli ciemne)

szukam cię, tak się spalam,

ręce mi nadaremne

jak ptak, co gniazdo kala.

 

I może by w milczeniu

i w cierpieniu by może,

cóż, kiedy nocy grożę,

niedowidzeniu.

 

I takim ci ja hardy

jak ręce, co rycerzom

przypinają kokardy,

w których siłę nie wierzą.

 

I takim ci ja mocarz,

że kiedy słów nie trzeba,

nie umiem stworzyć nieba

miłością w oczach.

— Krzysztof Kamil Baczyński
Reposted fromonakochago onakochago viamikrokosmos mikrokosmos
slowianecznik
9889 86f0 500
T. Mafi, Dotyk Julii
Reposted fromMerlinka Merlinka viamikrokosmos mikrokosmos
slowianecznik

September 15 2017

slowianecznik
6947 4af7 500
Reposted fromfungi fungi viamikrokosmos mikrokosmos
slowianecznik
0035 993e
slowianecznik
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaepidemic epidemic
7157 3246 500

petalier: untitled by SamAlive on Flickr.

Reposted fromfukuku3 fukuku3 viajanealicejones janealicejones
slowianecznik
Reposted fromshakeme shakeme viaPicki91 Picki91
slowianecznik
2086 9e5f
Reposted frompulperybka pulperybka viaPicki91 Picki91
slowianecznik
8739 fd2a 500
Reposted fromcinnamomum cinnamomum
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl